Historie

Fanfare Hou en Trouw is opgericht op 1 juni 1908 en kent een rijke geschiedenis.

1908

Een groep enthousiaste Heerhugowaarders besloot in groepsverband muziek te gaan maken. Men liet zich bij de gemeente officieel registreren als een muziekgezelschap van koperblazers onder de naam ‘Het Rooms-Katholieke Fanfarecorps’. Het korps bestond voornamelijk uit families waarvan de achternamen nog steeds veel voorkomen in Heerhugowaard: Oudhuis, Bruin, Kruijer en Beers. De eerste dirigent van de fanfare was meneer Hendrik Mol uit Noord-Scharwoude. Te voet kwam hij naar de repetitie toe, hij is zo’n zeven jaar dirigent geweest.


1915

De fanfare werd mede door toedoen van Pastoor Charles de Meulder omgevormd tot een harmonie met de naam ‘Het Rooms-Katholieke Harmoniegezelschap “De Kunstkring”‘. Het bestuur had hier nog bezwaren tegen, maar deze verdwenen al snel toen de pastoor de kerkekas aansprak om het gezelschap te bekostigen. Daarnaast kwam er een nieuwe dirigent, meneer Maas uit Alkmaar. Henk Rood gaf nieuwe leerlingen muziekles.

1915

RK Harmonie De Kunstkring 1915

1925

De landelijke overkoepelende bond van katholieke muziekgezelschappen werd opgericht en De Kunstkring trad toe tot deze bond. Het eerste festival van deze bond vond plaats in Purmerend en De Kunstkring deed mee. Het gezelschap kwam uit in de derde afdeling.

Het ging snel bergafwaarts met de vereniging. Het muzikaal niveau nam terug en de dirigent vertrok. Dirk Poland nam voor een jaar het dirigeerstokje ter hand en nam de leiding. Het ledenaantal zakte echter zo ver af, dat de harmonie terug moest worden omgezet naar een fanfare. De fanfare kreeg de naam ‘Rooms-Katholieke fanfare Hou en Trouw’. De nieuwe dirigent werd de heer Anderson. Het ging de vereniging direct voor de wind: de fanfare haalde enkele eerste plaatsen bij concoursen.

1940 – 1950 

In de eerste oorlogsjaren was er nog weinig over van de verenigingsactiviteiten, maar in 1943 trok de nieuwe dirigent meneer Broekhoven de fanfare er bovenop. Tijdens de bevrijdingsfeesten kon fanfare Hou en Trouw overal de feestmuziek laten horen.

Er waren nog een aantal dirigentwissels in deze jaren. Meneer J. van de Peet uit Alkmaar en de heer H. N. van Ossenbruggen kwamen op de beun staan.

1948

Fanfare Hou en Trouw in Wognum, 1948

1950 – 1960

De vereniging vond dat er een eigen vaandel moest komen. Vanwege de kosten werd de contributie verhoogd van een kwartje naar f 0,40. Maar met zo’n 25 leden duurde het nog een hele tijd voordat het geld bij elkaar gespaard was. In 1957 kreeg de vereniging het vaandel aangeboden en werd de trots van de vereniging.

Het vaandel van de fanfare

Het vaandel van de fanfare

De heer van Ossenbruggen wist de vereniging tot grote hoogte te zwaaien; in 1951 mocht de fanfare meedoen aan een landelijk concours voor de eerste prijs-winnaars. Op dit concours haalden zij een tweede prijs.

1960-1970

Zusterverenging ‘Hugo’ werd opgeheven, alle muzikanten die er over waren sloten aan bij Hou en Trouw. Er kwamen nieuwe, blauwe uniformen met een pet met een gouden koord. Hou en Trouw kon zich nu als een eenheid presenteren.

1970-1980

Na 26 jaar dirigent te zijn van Hou en Trouw, overleed de heer Van Ossenbruggen plotseling. Hij heeft de vereniging van de laagste afdeling naar de afdeling ‘uitmuntendheid’ gebracht gedurende zijn carrière bij Hou en Trouw. Zijn zoon, Jan van Ossenbruggen, nam het stokje tijdelijk over. Ook de heer Twisteling heeft een periode gedirigeerd. Pieter Heertjes nam definitief het stokje over, waarna een eerste prijs op het concours gehaald werd.

Concours te Leiden onder leiding van dirigent Van Ossenbruggen in 1974

Concours te Leiden onder leiding van dirigent Van Ossenbruggen in 1974

In 1977 werden de nieuwe uniformen gepresenteerd: een donkerbruin jasje met een lichtbruine broek en een mooie stropdas.

Presentatie nieuwe uniformen in 1977

Presentatie nieuwe uniformen in 1977

In de jaren ’70 groeide Heerhugowaard, en daarmee ook Hou en Trouw. Nieuwe leden werden opgeleid door Muziekschool Dijk en Waard.

De fanfare is veelvuldig te horen in en rond Heerhugowaard. In 1978 vierde Hou en Trouw het 70-jarig bestaan met een drumbandfestival, waar 16 drumbands uit heel Noord-Holland optraden. Daarnaast heeft de fanfare vaak gespeeld in bejaarden- en verzorgingshuizen en op Reigersdaal.

Op 30 april 1979 ontving voorzitter Jan Beers een zilveren medaille in de orde van Oranje Nassau voor zijn vele verdiensten voor de vereniging en de gemeenschap.

1980-1990

In 1985 besloot dirigent Pieter Heertjes na zo’n 10 jaar te stoppen als dirigent bij de fanfare.  Ben Wezel werd de nieuwe dirigent. Onder zijn leiding zijn diverse successen behaald, zoals avondwinnaar op het West Friesland Festival (1987), winnaar van het Niedorp Festival (1989), promotie concours 1992 naar uitmuntendheid en de eerste plaats op het concours in 1997.

Optreden in verzorgingscentrum Zuiderwaard met dirigent P. Heertjes in 1982

Optreden in verzorgingscentrum Zuiderwaard met dirigent P. Heertjes in 1982

1990 – 2000

Het was weer tijd voor een nieuw uniform; het bruine voldeed niet meer aan de huidige maatstaven binnen de muziekgezelschappen. Er kwam een uniform met een zwarte broek, wit overhemd, een bordeauxrood giletje met een vlinderstrik. Met het nieuwe uniform, is de fanfare ook muzikaal gezien een andere weg in geslagen. Naast de traditionele ouvertures, marsen en koralen spelen zij steeds vaker populaire muziek. Zo werd in 1997 een prachtige uitvoering gegeven van een aantal nummers uit de toen erg populaire musical Miss Saigon. Daarnaast is het leerlingenorkest erg actief.

In het jubileumjaar 1998 heeft de vereniging er een groot feest van gemaakt: er waren optredens in theater De Schakel samenwerking met het Heerhugowaardse Blazersensemble en het oecumenisch jongerenkoor Gedal’ja.  In het Pinksterweekend ging de fanfare over de grens: alle leden waren te gast bij de familie Beers die een hotel beheerde in Helferskirchen, Duitsland. Het 25-jarig bestaan van het hotel werd gevierd met verschillende optredens van de fanfare. Bij thuiskomst werd er nog een concert gegeven en was er een reünie voor alle oud-leden.

1998

2000 – 2010

 

In 2002 is er een nieuw logo ontworpen, wat sindsdien het logo is van Fanfare Hou en Trouw.

 

Het logo van Fanfare Hou en Trouw sinds 2002

Het logo van Fanfare Hou en Trouw sinds 2002

Een grote brand in muziekschool Dijk en Waard en theater de Schakel op 10 mei 2004 zorgde voor grote onrust in Heerhugowaard en Fanfare Hou en Trouw. De vaste repetitieruimte was er niet meer en ook de opslag van instrumenten en ander materiaal was verdwenen. De schade viel uiteindelijk mee en verschillende tijdelijke repetitieruimtes werden uiteindelijk vervangen door een ruimte in het nieuwe Theater Cool in Heerhugowaard.

 

De brand in 2004 verwoestte sociaal-cultureel centrum De Schakel, muziekschool Dijk 7 Waard en het bowlingcentrum.

De brand in 2004 verwoestte sociaal-cultureel centrum De Schakel, muziekschool Dijk & Waard en het bowlingcentrum.

2007 – 2008: a century of music! Dit werd gevierd met de opnames van de CD ‘The Best of 100’, waarbij alle orkesten te horen zijn. Tijdens het ‘Best of 100’ concert speelden de fanfare, HET Opleidingsorkest en Blaaskapel de Blauwe Reigers live alle nummers van de CD. Burgemeester Han ter Heegde onthulde de eerste  ‘The Best of 100’ CD. Op 17 november 2007 organiseerde Hou en Trouw een eigen festival, wat druk bezocht was. Vanwege de vele inschrijvingen werd besloten alleen de muziekverenigingen uit de regio mee te laten doen.

 

Burgemeester Han ter Heegde presenteert de CD 'The Best of 100'

Burgemeester Han ter Heegde presenteert de CD ‘The Best of 100’

Het slotconcert van het jubileumjaar werd gegeven op zondag 1 juni, tijdens het ‘a Century of Music’ concert in de Waerdse Tempel. Het werd een waar spektakel met medewerking van Margriet Eshuijs, popband Blended & Bottled en een projectkoor.

De fanfare stond van 2009 tot 2016 onder leiding van de Waardse Niels Marchal. Samen met hem heeft het orkest diverse mooie optredens gegeven in en rond Heerhugowaard. In 2015 heeft de fanfare onder zijn leiding de dagprijs gewonnen op het West-Friesland Festival.

Sinds augustus 2016 staat de fanfare onder leiding van Nick Hoogland. Het orkest kijkt uit naar een goede samenwerking en heeft er zin in om onder zijn leiding te spelen.

Advertenties